Določen znesek vadnine za člane CKL

Posted by in Klub

Upravni odbor Curling kluba Ljubljana se je na korespondenčni seji, ki je potekala 15.09.2010, seznanil s stroški igranja curlinga v ledeni dvorani v Zalogu. Trenutno največji strošek predstavlja najem dvorane, medtem, ko je oprema za igranje last Curling zveze Slovenije in je trenutno na uporabi pri klubu. Tako je upravni odbor določil znesek vadnine 30,00 EUR na mesec.

Vadnino je potrebno poravnati do 30.09.2010 in sicer, člani lahko poravnajo vadnino za tri mesece ali za celo sezono.

– Trimesečna vadnina = 105,00 EUR (sep 15,00 EUR, okt,nov,dec = 3×30,00 EUR), drugi obrok 105,00 EUR do 20.01.2011
– Sezonska vadnina = 210,00 EUR (sep 15,00 EUR, okt 10 – mar 11 = 6 x 30,00 EUR, apr 15,00 EUR)

Vadnino lahko poravnate v gotovini ali s plačilnim nalogom BN02

na TRR: 10100-0048017517,

v dobro: Curling klub Ljubljana, Streliška ulica 10a, 1000 Ljubljana,

namen: vadnina, priimek in ime člana.