Vabilo na 4. občni zbor CKL

Posted by in Klub

Upravni odbor CKL sklicuje 4. občni zbor članov CKL

v sejni sobi Zavoda Tivoli, dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
v ponedeljek 13.12.2010 ob 20.00 uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Finančno poročilo 2010

2. Seznanitev s sprejetimi sklepi skupščine CZS

3. Volitve kandidatov v organe društva:
a- predsednik
b- podpredsednik
c- tajnik
č- blagajnik
d- predsednik tekmovalne komisije in dva člana
e- uredniški odbor – internet stran, facebook, forum. (dva člana)
f- organizacija dogodkov – trening, oprema, širitev curlinga (dva člana)
g- uvajanje novih članov – pomoč članicam in novim članom ko bodo (dva člana)
h- odbor za ženske ekipe

Za člane, ki trenutno držijo funkcije v organih društva je udeležba obvezna. Z neupravičeno neudeležbo na občnem zboru se strinjajo z razrešitvijo s funkcije.
V kolikor za posamezno področje ne bo kandidatov, ostane na funkciji dosedajšni član.
Kandidature poslati po e-mailu do 13.12.2010 do 12.ure.

4. Predlogi za razvoj curlinga

5. Razno

V prilogi sprejeti pravilniki na skupščini CZS in zapisnik, obrazec za kandidaturo.

Ljubljana, 05.12.2010

Predsednik upravnega odbora
Marko Šinkovec