12. 11. 2021 – Licenčni seminar za strokovne delavce v curlingu

Posted by in Klub

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Curling zveza Slovenije
KRAJ: Velenje
TERMIN SEMINARJA: 12. 11. 2021 – 14. 11. 2021
VODJA SEMINARJA: Gregor Rigler
DATUM OBJAVE RAZPISA: 2. 11. 2021
SKRBNIK NA OKS-ZŠZ: Gregor Grbec, gregor.grbec@olympic.si
UDELEŽENCI: Ciljna skupina: zaposleni.

Na seminar bo sprejetih 24 kandidatov, ki bodo do navedenega roka opravili spletno prijavo in priložili ustrezna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

V primeru sproščanja/zaostritev omejitev glede SARS-CoV-2, si pridržujemo pravico do spremembe v izvedbi.

POGOJI PRIJAVE:
  • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
  • Kandidat mora imeti višjo ali visoko izobrazbo športne smeri in potrdilo o primernosti za trenerja s strani Sveta za stroko in reprezentance CZS ali strokovno usposobljenost s področja curlinga;
  • Kandidat mora biti član CZS in biti vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja CZS (ta pogoj preveri CZS).
POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave na https://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila:

  • Preslikavo diplome o ustrezni izobrazbi ali usposobljenosti za delo na področju curlinga;
  • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali potrdilo delodajalca, s.p. – izpis iz AJPES).
POGOJI DOKONČANJA: 100% prisotnost na vseh predavanjih licenčnega seminarja.
Ostali pogoji so določeni v Pravilniku o licenciranju CZS.
PRIJAVE: PRED REGISTRACIJO/PRIJAVO PRIPOROČAMO: da si na vstopni strani spletne aplikacije preberete/ogledate Navodila za uporabo aplikacije (tudi v video obliki).

Registracija in prijava na dogodek potekata na naslovu  http://prijave.olympic.si  v dveh korakih:

1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi).Po opravi registracije skrbnik pregleda (le ob delavnikih) vsebino in vam registracijo potrdi, če pa ugotovi nepopolnosti, dobite e-obvestilo – poziv k dopolnitvi.

2. Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite aktualno dokazilo o zaposlitvi – gre za identičen dokument kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek – ter vsa ostala zahtevana dokazila).Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi oziroma vas morebiti pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve zasedate prosto mesto oziroma ste umeščeni v čakalno vrsto.

ROK PRIJAVE in PREDLOŽITVE DOKAZIL: Rok prijave in predložitve vseh potrebnih dokazil je:

ponedeljek, 8. 11. 2021 do 11.00

PRIJAVNINA: Seminar je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Udeleženci bodo po udeležbi na licenčnem seminarju potrdili licenco za naslednja tri leta (do 30. 9. 2024).
URNIK: Urnik seminarja
PRAVILNIK O LICENCIRANJU: Pravilnik o licenciranju CZS